Select Page

Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog sajta, prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao posetioca i Humanitarnog servisa „Odnesi“ (u nastavku: Servis).

Svi sadržaji objavljeni na sajtu i u aplikaciji su u isključivom vlasništvu Servisa, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti Servisa.

Sadržaj sajta kao i svi delovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Servisu.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, je u isključivom vlasništvu Servisa ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Servis.

Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu ili u aplikaciji, smatra se povredom autoskog prava u skladu sa odredbama postojećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima, te podleže mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.

Servis zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena uslova korišćenja. Promene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.

Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj koji se nalazi na sajtu ili u aplikaciji, ili bilo koji deo predmetnog sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

Celokupan sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama, koje su u isključivoj nadležnosti Servisa.

Obaveze posetilaca/korisnika sajta i/ili aplikacije

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na sajtu ili u aplikaciji nije dozvoljeno:

  1. a) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
  2. b) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;
  3. c) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo prouzrokovati štetu drugim licima;
  4. d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
  5. e) manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;
  6. f) objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
  7. h) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera kao i telekomunikacijske opreme;
  8. i) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta i/ili aplikacije.

Servis zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

 

Opis usluge

Aplikacija je namenjena fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Korisnici).

Aplikacija omogućava svojim korisnicima besplatnu uslugu transporta robe, u vidu donacija korisnika za potrebe trećeg lica ili reciklažu. Upotreba je namenjena isključivo za nekomercijalne svrhe.