Select Page

Ko smo mi?

Humanitarni servis “Odnesi” je deo projekta “Preduzeće, a ne smeće” koji realizuje Republički sindikat sakupljača sekundardnih sirovina u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO”, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNPOS), u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Naša misija i vrednosti

Humanitarni servis “Odnesi” ima za cilj da na jednom mestu okupi fizička i pravna lica, koja donacijama u vidu reciklažnih sirovina ili određenih proizvoda ublažavaju stepen siromaštva i stvaraju uslove za radno angažovanje ugroženih lica u socijalnim zadrugama. Misija našeg servisa je uspostavljanje organizovanog sistema uzajamne pomoći između građana i građanki u Srbiji kroz donaciju nepotrebnih stvari.

~

Maksimalna pouzdanost

Tačnost i preciznost našeg softvera smanjuju faktor ljudske greške, što nam omogućava bolju kontrolu poslovanja.

Potpuno BESPLATNA usluga

Usluga odnošenja je potpuno BESPLATNA, pod uslovom da stvari koje donirate mogu da se dalje koriste ili recikliraju.

odnesi app doniraj sada

Oslobodite se nepotrebnih stvari i budite humani u istom trenutku

Humanitarni servis “Odnesi” ima ulogu da uspostavi organizovani sistem uzajamne pomoći izmedju građana i građanki u Srbiji. Kroz donaciju nepotrebnih stvari iz domaćinstava, koje imaju upotrebnu vrednost ili se mogu reciklirati u reciklažnim centrima u kojima će raditi građani i građanke koji pripadaju ranjivoj društvenoj grupi.

„Odnesi“ platforma je veoma praktična stvar, može se u svakom trenutku zakazati termin.

Dizajn je veoma jednostavan i omogućava svim korisnicima brzo zakazivanje usluge. Zakazani termini se poštuju. Korisno i humano.

Miloš Novaković, zadovoljan klijent